MP-pilateksen harjoittelu kerran viikossa Elinan ohjaamassa ryhmässä on antanut minulle mahdollisuuden kehittää kehoni hallinnan keskeisiä tekijöitä, joita tarvitaan kaikkien liikkeiden tekemisessä niin päivittäisissä toimissa kuin ajoittain omissa suorituskykyyni nähden liian rajuissakin urheiluharrastuksissa.

Pilates-harjoitukset yhdistettynä kotona tehtäviin Pilates-harjoituksiin ja myös osallistuminen Method Putkisto -venyttelyharjoituksiin auttavat kehoani suojelemaan itseään ylikuormitukselta ja tunnistamaan vahingolliset liikkeet. MP-harjoitukset perustuvat systemaattiseen oman kehon ehdoilla etenevään hyvin koulutettujen ohjaajien opastuksella tehtäviin harjoituksiin.

Harjoittelu perustuu erityisesti kehon keskeisten syvien kudosten luoman perustan vahvistamiseen ja liikkumiskyvylle olennaisten lihas-, jänne- ja nivelrakenteiden sekä niiden säätelyn kehittämiseen lähinnä toiminnallisesti mielekkäissä asennoissa ja liikkeissä. Harjoitusohjelmat on hyvin harkittuja ja tiukasti valvottuja.

Nykyään esiintyvä ”terveyteen” perustuvien liikuntaohjelmien tarjonta on kirjavaa ja perustuu yleensä vain taloudellisiin päämääriin. Kehomme tarvitsee tekniikan tasoittamassa yhteiskunnassamme vielä monipuolisia liikkeitä, joita eivät korvaa yksikään urheilulaji tai muu yleinen ”huitominen”.

Elina Pihlajamäki on ohjaajana erittäin kehittynyt ja hänen ohjauksessaan kriittinen liikunnan ja fysioterapian käytäntöön ja tieteelliseen perustaan perehtynyt vanheneva professori tietää olevansa turvallisessa ja kehittävässä ympäristössä. Esko Mälkiä, fysioterapian emeritusprofessori, liikunnallisen kuntoutuksen dosentti